Privacy & cookies

INTRODUCTIE

Beste bezoeker, Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Om ervoor te zorgen dat u zich veilig voelt tijdens uw bezoek aan onze website, geeft

IMPRINT

-Naam: INBEV NEDERLAND N.V
-Adres: Ceresstraat 1 Postbus 3212 4800 MA Breda
-Telefoonnummer: 076 525 2424
-E-mailadres: consumer.care.nl@ab-inbev.com
-BTW nummer:NL001337944b01
(hierna INBEV NEDERLAND N.V) U hierna gedetailleerde informatie over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens. Het doel van deze data privacy policy is u te informeren over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en overdragen. Het gebruik van deze website impliceert uw aanvaarding van deze privacy policy. Indien u niet akkoord gaat met onze privacy policy, gelieve deze website niet te gebruiken.

GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN DE DOELEINDEN WAARVOOR WE DIE VERZAMELEN

We verzamelen op twee manieren persoonlijke informatie over onze gebruikers:
- door registratie en informatie waarvan we vragen dat u die ingeeft op bepaalde pagina’s op de website; en/of
- door cookies (meer informatie over cookies kunt u hieronder vinden).
We kunnen u vragen naar uw naam, leeftijd, huisadres, gemeente, postcode, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, opmerkingen, suggesties of andere informatie met betrekking tot onze website, onze producten of diensten, of ons bedrijf. Daarnaast kunnen andere specifieke types van informatie gevraagd worden in verband met wedstrijden, sweepstakes, andere promotie-aanbiedingen of andere marketingactiviteiten. Wij verzamelen die persoonlijke informatie met als doel:
- die informatie binnen INBEV NEDERLAND N.V. te gebruiken naarmate we verder werken aan onze droom om het beste bierbedrijf in een betere wereld te zijn (hiervoor maken we enkel gebruik van uw opmerkingen of suggesties);
- u te contacteren om u te melden dat u een wedstrijd of een sweepstake hebt gewonnen;
- u informatie te sturen als u gewonnen hebt, of uw deelname aan toekomstige wedstrijden of evenementen te bevestigen;
- of u de laatste mailings of andere marktinformatie te sturen over onze merken en onze bedrijven waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, via e-mail/post/SMS (als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven op het ogenblik waarop u zich hebt aangemeld).

INBEV NEDERLAND N.V en haar vertegenwoordigers zullen uw persoonlijke informatie slechts zo lang bijhouden als nodig voor de vervulling van de hierboven beschreven doeleinden of zoals vereist door de wet.

U kunt zich uitschrijven voor het ontvangen van marketinginformatie van ons door op eender welk tijdstip eenvoudig “stop” terug te sms’en of “uitschrijven” terug te mailen wanneer u een marketingboodschap ontvangt of door op de link “uitschrijven” te klikken in de marketingmail die we u gezonden hebben. Daarnaast kunt u ons ook een verzoek sturen aan de hand van de contactgegevens die u onderaan deze policy vindt. Gelieve op te merken dat indien u verkiest om geen promotionele boodschappen van ons meer te ontvangen, we u steeds informatie zullen blijven sturen die verband houdt met elke account die u mogelijk bij ons hebt, of met de zakelijke relatie die u mogelijk met ons hebt, zoals een verzoek dat u hebt gedaan voor of over onze goederen en diensten (zoals transactionele boodschappen over sweepstakes waaraan u mogelijk hebt deelgenomen).

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Als gebruiker hebt u het recht informatie te vragen over de gegevens die we over u bijhouden alsook over het doel van het bijhouden. Daarnaast hebt u het recht te eisen dat incorrecte gegevens gecorrigeerd worden en gegevens verwijderd worden wanneer die ongepast of niet langer noodzakelijk zijn. U heeft ook het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken, evenals het recht op de overdraagbaarheid van gegevens. Als persoonlijke gegevens worden verzameld volgens Art. 6 (1) (f), heeft u het recht om u te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. We zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overschrijden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Neem gerust contact met ons op voor informatie, verzoeken en suggesties op het vlak van gegevensbescherming.

GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van het apparaat van een bezoeker worden geplaatst. Met cookies kunt u informatie een bepaalde tijd opslaan en het apparaat van de bezoeker identificeren. Voor een betere begeleiding van de gebruiker en een individuele weergave van de prestaties maken we gebruik van permanente cookies. We gebruiken ook zogenaamde sessie-cookies, die automatisch worden gewist als u uw browser sluit. U kunt uw browser ook zo instellen dat u erover wordt ingelicht wanneer mogelijk cookies zullen worden gedownload. Zo blijft het gebruik van cookies transparant. Voor "Strikt noodzakelijke cookies" verwerken wij uw persoonlijke gegevens volgens Art. 6 (1) (f) GDPR voor de legitieme doeleinden die hieronder worden uitgelegd.

Met betrekking tot "Prestatiecookies", "Functionele cookies" en "Targeting cookies" verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming volgens art. 6 (1) (a) GDPR. Uw toestemming wordt verzameld en geregistreerd na de selectie van uw cookie-voorkeuren in onze cookie-banner. Als u uw cookie-voorkeuren wilt wijzigen, ga dan naar "Cookie Settings" aan het einde van het gedeelte "cookies" van dit privacybeleid.

 

 

 

Tijdelijk Google Analytics: Google Analytics is een tool die eigenaars van websites helpt meten hoe gebruikers met de inhoud van de website omgaan. Wanneer een gebruiker tussen webpagina’s navigeert, bezorgt Google Analytics eigenaars van websites JavaScript-tags (bibliotheken) om informatie op te slaan over de pagina die een bezoeker bezocht heeft, zoals de URL van die pagina. De JavaScript-bibliotheken van Google Analytics gebruiken HTTP-cookies om te “herinneren” wat een gebruiker op vorige pagina’s / bij vorige interacties met de website gedaan heeft. De meeste webbrowsers laten een zekere controle over de meeste cookies toe via de browserinstellingen. Om meer te vernemen over cookies, met inbegrip van welke cookies werden ingesteld en hoe ze te beheren en te verwijderen, gelieve www.allaboutcookies.org te willen bezoeken. Let op: als u ervoor kiest om het gebruik van cookies in uw browser volledig uit te schakelen, wordt deze website mogelijk niet weergegeven of functioneert deze niet op uw toestel.

 

WEBSITE TRACKING TECHNOLOGIEËN

In deze website zijn er tools voor gerichte reclame geïntegreerd. Deze tools maken gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën en maken het ons mogelijk het gebruik van onze website door de bezoeker te analyseren. Daartoe wordt de informatie uit de cookie (waaronder uw IP-adres) naar ons gestuurd en opgeslagen om het ons mogelijk te maken het gebruik van onze website te optimaliseren en/of u advertenties te bezorgen die aansluiten op uw interesses. U kan het gebruik van deze traceertechnologieën beletten door de gepaste instellingen in uw browser te selecteren. In dat geval is het mogelijk dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kan ook altijd bezwaar maken tegen het gebruik van cookies door te weigeren op de splash pagina.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 (1)(a) GDPR om onze website te optimaliseren en uw gebruik van de website te analyseren. Na het selecteren van uw cookie-voorkeuren, zal uw toestemming worden verkregen en opgeslagen via onze cookie-banner. Persoonlijke gegevens worden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel. U kunt het gebruik van cookies uitsluiten door de juiste instellingen in uw browser of in onze cookie-banner te selecteren, in dit geval kan het echter voorkomen dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Afhankelijk van de browser die u gebruikt, kunt u ook een browser plug-in installeren om tracking te voorkomen.

NIEUWSBRIEVEN

Op onze website kunt u zich inschrijven op onze gratis nieuwsbrief. U kunt uzelf altijd uitschrijven op de nieuwsbrief. Daarvoor kunt u de functie "uitschrijven" op onze website of de link "uitschrijven" op het einde van elk e-mailbericht gebruiken. Uw e-mailadres wordt dan onmiddellijk uit het distributiesysteem verwijderd. Indien u zich op de nieuwsbrief inschrijft, stemt u in met de hiernavolgende verklaringen van instemming:

Ik stem ermee in van INBEV NEDERLAND N.V reclame te ontvangen in de vorm van nieuwsbrieven.

We verwerken uw persoonlijke gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) (a) AVG. De persoonlijke gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (beantwoorden van uw vragen en opmerkingen). Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het versturen van onze nieuwsbrieven (Art. 6 (2) (c) AVG).

GEGEVENSBEHEERPLATFORMS OF DATA MANAGEMENT PLATFORM

Uw gegevens kunnen worden verzameld in ons Data Management Platform (DMP) dat wordt beheerd door Salesforce.com, Inc. Ons doel van het gebruik van DMP is ervoor te zorgen dat u advertenties ontvangt die zijn afgestemd op uw interesses in onze en andere sites die u bezoekt. Een DMP is een reclametechnologie die automatisch publiekssegmenten creëert om het beste van onze campagnes te delen. Een DMP maakt gebruik van cookie- en niet-cookietechnologieën om uw computer of apparaat te herkennen en/of om informatie te verzamelen en vast te leggen over uw surfactiviteiten op het web, met inbegrip van uw activiteiten op of buiten deze website. DMP analyseert en categoriseert automatisch gegevens die afkomstig zijn van verschillende bronnen, bijvoorbeeld van andere sites en van andere bierliefhebbers.
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor dit doel nadat u ons uw toestemming heeft gegeven, in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) AVG. U zal geen nadeel ondervinden indien u wenst dat uw gegevens niet naar één of alle DMP-aanbieders worden gestuurd. U kunt uw toestemming op de cookie-banner intrekken.
Nadat u toestemming heeft gegeven voor deze handeling zal onze DMP uw gegevens gaan verwerken en deze zullen worden gedeeld met andere partijen zoals uitgevers, marketing data providers en business partners. Salesforce.com, Inc. is een andere verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, waarop wij echter slechts beperkte invloed hebben. Als u meer wilt weten over deze technologie, kunt u de informatie van Salesforce.com, Inc. raadplegen voor meer informatie. https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/

  

KLANTGEGEVENS PLATFORM OF CUSTOMER DATA PLATFORM

Onze website heeft een Customer Data Platform (CDP). Ons doel bij het gebruik van CDP is om ervoor te zorgen dat u op onze websites en ook op externe sites die u bezoekt, reclamecontent ontvangt die is afgestemd op uw interesses. Een CDP is een reclametechnologie die automatisch publiekssegmenten creëert om het beste van onze campagnes met u en andere bierliefhebbers te delen. Ons CDP analyseert en categoriseert automatisch gegevens die afkomstig zijn van verschillende bronnen, bijvoorbeeld andere sites en andere websitegebruikers.
We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, in overeenstemming met Art. 6 (1) (a) AVG. U zult geen nadeel ondervinden als u niet instemt met deze bewerking.
Zodra uw toestemming is gegeven, zal onze CDP uw gegevens gaan verwerken en deze zullen worden gedeeld met andere zakelijke partners van ARM Treasure Data met behulp van dezelfde tool. De gegevensbeheerder voor deze operatie is Treasure Data, Inc. dus hou er rekening mee dat AB InBev geen controle heeft over met wie uw gegevens gedeeld worden, aangezien dit eenzijdig bepaald wordt door het CDP. Aangezien de technologie van een CDP zeer complex is en er verschillende belanghebbenden bij betrokken zijn, kunt u, indien u meer wilt weten over deze operatie, de informatie van de Treasure Data, Inc. raadplegen voor meer informatie.https://www.treasuredata.com/privacy/.

SOCIAL MEDIA PLUGINS

Onze website bevat verschillende knoppen voor sociale media in de vorm van een link. Onder meer de volgende knoppen voor sociale media zijn voorzien (niet uitputtende lijst):
- Facebook
- Twitter
- Instagram
- Youtube
- Linkedin

We willen u er op wijzen dat, als u een website bezoekt waarop sociale media plug-ins voorkomen, bepaalde gegevens (uw huidig IP-adres, bezochte sites, dag en uur van bezoek van de websites enz.) naar deze sociale media diensten worden gestuurd, zelfs als u niet bent aangemeld bij deze diensten.

Als u reeds bent aangemeld bij de sociale media dienst wanneer u op de knop klikt, kan de sociale media dienst deze gegevens ook gebruiken om uw gebruikersnaam en mogelijk zelfs uw echte naam te achterhalen. Wij hebben geen controle over de omvang, de aard en het doel van de verwerking van deze gegevens door de sociale media dienst. Gelieve te noteren dat sociale media diensten perfect in staat zijn deze gegevens te gebruiken om gepseudonimiseerde en zelfs geïndividualiseerde gebruikersprofielen aan te maken.

Aan u de keuze om te beslissen of u wilt dat uw persoonlijke gegevens naar sociale media diensten worden doorgestuurd, via de zogenaamde 2-Click-Methode. De 2-Click-Methode verwijst naar een techniek voor de bescherming van de identiteit van consumenten indien op een website knoppen voor sociale media voorkomen. Het 2-Click-systeem maakt gebruik van statische links, waarbij de knoppen door een gebruiker moeten worden “geactiveerd” vóór gegevens worden doorgestuurd naar de sociale media server. Een knop wordt geactiveerd met de eerste “click”. Eens de knop is geactiveerd, heeft de sociale media dienst toegang tot alle hierboven vermelde informatie. Met een tweede “click” zal de gebruiker met de website kunnen communiceren door gebruik te maken van zijn of haar profiel op het geactiveerde sociale media platform, bijvoorbeeld door een bericht te delen of te “liken”. U vindt meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot
Facebook op https://www.facebook.com/policy.php
Twitter op https://twitter.com/privacy?lang=eng
Instagram op https://help.instagram.com/155833707900388
Youtube op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
LinkedIn ophttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

"LOOK-ALIKE AUDIENCE" OF VERGELIJKBARE DOELGROEPEN

We maken gebruik van verschillende technologieën om "look-alike audiences" te creëren op sociale media. We kunnen gehashte delen van uw persoonsgegevens (voornamelijk uw naam en andere online identifiers, e-mailadres) delen met onze marketingpartners en uitgevers om u te voorzien van reclame in overeenstemming met uw interesses en/of die van gelijkgestemde consumenten. We kunnen bijvoorbeeld uw e-mailadres samenvoegen met de e-mailadressen van anderen die zich voor onze marketingactiviteiten hebben geregistreerd, dergelijke gegevens lokaal hashen en de daaruit voortvloeiende hashed data naar Facebook of andere marketingpartners verzenden met het doel om een "Look-alike Audiences" te creëren (waarbij gerichte advertenties worden verzonden naar mensen op Facebook die vergelijkbare kenmerken hebben als mensen op onze klantenlijst). We vragen uw toestemming om via e-mail of de cookie-banner een "Look-alike Audience" te creëren. Als u uw toestemming wilt intrekken, kunt u uw instellingen in de cookie-banner aanpassen.

FACEBOOK PIXEL

Een Facebook Pixel is een analytische tool die bestaat uit een code die is geïnstalleerd op onze website. Bij het bezoeken van sommige pagina’s of bijvoorbeeld bij het kopen van een product, wordt de Facebook Pixel getriggerd en verzamelt het informatie voor jouw Facebookgebruik (als je lid bent van Facebook). Deze technologie helpt ons om de juiste content en advertenties te laten zien en om het gebruikt van onze website te kunnen analyseren. De Facebook Pixel kan eventueel persoonlijke data van je verzamelen zoals:

  • Welk besturingssysteem wordt gebruikt
  • Het type website dat wordt gebruikt, bijvoorbeeld via mobiel of desktop
  • Het type cliënt dat wordt gebruikt, bijvoorbeeld de internet browser of de e-mail provider
  • De gebruikte schermresolutie
  • Het tijdstip waarop de website wordt bezocht
  • De activiteiten op de website tijdens het bezoek (in het geval er meerdere tracking pixels worden gebruikt)
  • IP adres (geeft informatie over de internet provider en locatie)

Jouw persoonlijke data zal niet worden gedeeld met derde partijen buiten Facebook en enkel worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden.

CONTACTEER ONS

De verantwoordelijke voor deze website is de INBEV NEDERLAND N.V en u kunt contact met ons opnemen via e-mail: consumer.care.be@ab-inbev.com . Indien u het contactformulier gebruikt om met ons in contact te komen, verzamelen en verwerken we enkel uw naam, uw e-mailadres en uw vragen en opmerkingen. Het staat u vrij ons meer informatie te geven. We verwerken uw persoonlijke gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) (f) AVG op grond van de gerechtvaardigde belangen u te antwoorden en om met u in contact te blijven. De persoonlijke gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (beantwoorden van uw vragen en opmerkingen).

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

We nemen technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. Naast de geheimhoudingsverbintenis van onze medewerkers en een nauwkeurige selectie en opvolging van onze dienstverleners beveiligen we ook onze werkomgeving op een adequate manier.

We maken gebruik van gegevensencryptie om ervoor te zorgen dat onbevoegde personen toegang zouden krijgen tot uw gegevens. De via deze website verzamelde gegevens zullen via het internet tussen uw computer en onze server worden uitgewisseld, waarbij gebruik wordt gemaakt van 256-Bit TLS (Transport Layer Security) in-transit encryptie. Als de verbinding versleuteld is, zal het vergrendelsymbool in de statusbalk van uw browser op “vergrendeld” staan en zal de adresregel beginnen met “https://". We maken geen gebruik van encryptie als u ons enkel algemeen beschikbare informatie bezorgt. In onze database opgeslagen gegevens zijn versleuteld via 256-Bit AES storage encryptie.

WETTELIJKE LEEFTIJD OM ALCOHOL TE DRINKEN

Deze website is niet bedoeld voor personen die de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken nog niet hebben bereikt. Daarom voeren we bij elk bezoek aan de website een leeftijdscontrole uit. Als we later vaststellen dat een persoon die de wettelijke leeftijd om alcohol te drinken nog niet heeft bereikt ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, zullen we deze informatie wissen.

Daarnaast zal de leeftijd van de consument worden gecontroleerd door de bezorger aan huis aan de hand van zijn/haar legitimatiebewijs. Deze dient, indien verzocht door de bezorger, te allen tijde getoond te worden ter verificatie van de leeftijd van de consument.

OVERDRACHT NAAR DERDEN

Mogelijks kunnen we uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden, zoals onze leden, onze professionele raadgevers, onze externe en interne dienstverleners die bepaalde diensten aan ons verlenen (zoals bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven, IT hosting en marktonderzoek). We kunnen uw persoonlijke informatie doorgeven voor de hierboven vermelde doeleinden, en enkel voor specifieke doeleinden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze dienstverleners zijn ertoe gehouden uw persoonsgegevens enkel volgens onze strikte instructies te verwerken, en op voorwaarde dat ze gepaste technische en organisatorische maatregelen kunnen treffen om uw gegevens te beschermen. We kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken als dat door de wet vereist of toegelaten is, als het nodig is om een levensbedreigende situatie of een dreiging voor de gezondheid of veiligheid te voorkomen, of als het omwille van een andere reden toegelaten is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

INFORMATIE NAAR HET BUITENLAND VERSTUREN

Persoonlijke informatie wordt slechts onder bepaalde omstandigheden naar het buitenland verstuurd, onder meer naar andere dochterondernemingen van onze bedrijfsgroep waarvan het moederbedrijf het Belgische bedrijf is Anheuser Busch InBev NV/SA met BTW-registratienummer BE 0417.497.106, om accommodatiediensten en ondersteunende diensten binnen de groep aan te bieden.

AB InBev zal uw persoonlijke gegevens niet sturen naar een bestemmeling buiten de EU/EER zonder vooraf uw toestemming te hebben verkregen of te hebben voldaan aan de toepasselijke privacywetgeving.

DATA PRIVACY OFFICER

Voor vragen, opmerkingen of klachten gerelateerd aan uw persoonsgegevens neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO):
-Email: dataprotectionofficer_eu@ab-inbev.com

Contact: Selecteer de tab “Contact Data Protection Officer” in de ContactUs Form. Door hierop te klikken, verlaat u deze website en wordt u doorgestuurd naar onze wereldwijde “contacteer ons” website (https://contactus.ab-inbev.com) die niet door ons wordt beheerd.

KLACHTEN

Indien u van oordeel bent dat we uw wettelijke rechten of de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming niet in acht hebben genomen, kunt u intern een klacht indien via onze klachtenprocedure, of u kunt een formele klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, hetzij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Klachten worden als volgt behandeld:

Step 1: Informeer ons
Indien u een klacht wilt indienen, dient u dat te melden bij onze Data Protection Officer (DPO).

Stap 2: Onderzoek van de klacht
Onze DPO zal uw klacht onderzoeken. U zult binnen een redelijke termijn (in principe één maand, maar we houden u op de hoogte als we meer tijd nodig hebben om uw aanvraag te verwerken) een schriftelijke reactie op uw klacht ontvangen.

Stap 3: Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens
We hebben er alle vertrouwen in dat uw klacht snel en op een eerlijke manier intern zal worden behandeld. Indien u echter niet tevreden bent, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens op de volgende manier:
-Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
-Tel: 088 - 1805 250
-website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Klachten moeten schriftelijk ingediend worden Alle klachten of briefwisseling met betrekking tot deze Privacy Policy moeten naar onze DPO worden gestuurd.

ONLINE SHOP

Voor u een bestelling kunt plaatsen, moet u zich inschrijven op de website. Door in te loggen op de website kunt u uw persoonlijke gegevens controleren en hebt u toegang tot alle afgehandelde of openstaande bestellingen. We verzamelen niet meer persoonlijke gegevens als nodig. De persoonlijke gegevens die u ons bezorgt wanneer u zich aanmeldt of een bestelling plaatst, zullen enkel worden gebruikt voor de verwerking van uw bestellingen. We gebruiken uw gegevens niet voor marketing- of andere doeleinden. Voor een veilige overdracht van gevoelige bank- en creditcardgegevens en om bescherming te bieden tegen misbruik van gegevens, maken we gebruik van in-transitencryptie (SSL, Secure Socket Layer).

Voor het bevestigen van een bestelling voeren we een kredietbeoordeling uit om betalingsverzuim te voorkomen en u een keuze te bieden uit verschillende betaalmethodes.

We verwerken uw persoonlijke gegevens overeenkomstig Art. 6 (1) (b) AVG. De persoonlijke gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel (het bestellen van goederen op onze webshop) en er geen verplichte bewaartermijn dient nageleefd te worden. Het verstrekken van dergelijke gegevens is nodig om een bindend contract aan te gaan (Art. 6 (2) (c) AVG).

DATUM VAN INWERKINGTREDING EN AANPASSINGEN

Deze policy werd gecreëerd op en is in werking sinds Monday 06 July 2020. Wij behouden ons het recht voor om, naar ons volledig eigen goeddunken, op elk ogenblik, delen van deze policy te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze pagina regelmatig te verifiëren teneinde kennis te nemen van de meest recente versie van deze policy, aangezien uw voortgezet gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen aan deze bepalingen zal betekenen dat u deze wijzigingen aanvaardt. Niettegenstaande het voorgaande, zullen wij niet retroactief belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming.